Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10

Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10

Thương hiệu : Asia Plastic | Sản xuất bởi công ty TNHH sản xuất nhựa Á Châu

43.400₫

Mô tả :

- Cút HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE

- Cút HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu

- Cút HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam

- Danh mục: hàn đối đầu

 

Số lượng

Sản phẩm liên quan

Bích nhựa HDPE 110mm - PN10
Bích nhựa HDPE 125mm - PN10
Bích nhựa HDPE 140mm - PN10
Bích nhựa HDPE 160mm - PN10
Bích nhựa HDPE 180mm - PN10
Bích nhựa HDPE 200mm - PN10
Bích nhựa HDPE 225mm - PN10
Bích nhựa HDPE 250mm - PN10
Bích nhựa HDPE 280mm - PN10
Bích nhựa HDPE 315mm - PN10
Bích nhựa HDPE 355mm - PN10
Bích nhựa HDPE 400mm - PN10
Bích nhựa HDPE 450mm - PN10
Bích nhựa HDPE 500mm - PN10
Bích nhựa HDPE 560mm - PN10
Bích nhựa HDPE 630mm - PN10
Bích nhựa HDPE 63mm(PN10)
Bích nhựa HDPE 710mm - PN10
Bích nhựa HDPE 75mm - PN10
Bích nhựa HDPE 800mm - PN10
Bích nhựa HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 110mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 125mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 140mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 160mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 180mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 200mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 225mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 250mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 280mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 315mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 355mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 400mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 500mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 560mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 630mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 63mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 710mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 75mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 800mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE hàn đối đầu
Cút 90˚ HDPE 110mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 125mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 140mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 160mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 180mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 200mm - PN10