Chếch 45˚ HDPE - PN10

- Chếch HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE

- Chếch HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu

- Chếch HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam

- Danh mục: hàn đối đầu

Chếch 45˚ HDPE - PN10

Chếch 45˚ HDPE 800mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 710mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 630mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 560mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 500mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 400mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 355mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 315mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 280mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 250mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 225mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 200mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 180mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 160mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 140mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 125mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 110mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 75mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 63mm - PN10