Cút ren ngoài

Cút ren ngoài

Thương hiệu : Asia plastic | Nhựa Á Châu
Mô tả :

Dùng để nối ống HDPE với thiết bị có ren

Danh mục: siết gioăng

Sản phẩm liên quan

Bích nhựa HDPE 110mm - PN10
Bích nhựa HDPE 125mm - PN10
Bích nhựa HDPE 140mm - PN10
Bích nhựa HDPE 160mm - PN10
Bích nhựa HDPE 180mm - PN10
Bích nhựa HDPE 200mm - PN10
Bích nhựa HDPE 225mm - PN10
Bích nhựa HDPE 250mm - PN10
Bích nhựa HDPE 280mm - PN10
Bích nhựa HDPE 315mm - PN10
Bích nhựa HDPE 355mm - PN10
Bích nhựa HDPE 400mm - PN10
Bích nhựa HDPE 450mm - PN10
Bích nhựa HDPE 500mm - PN10
Bích nhựa HDPE 560mm - PN10
Bích nhựa HDPE 630mm - PN10
Bích nhựa HDPE 63mm(PN10)
Bích nhựa HDPE 710mm - PN10
Bích nhựa HDPE 75mm - PN10
Bích nhựa HDPE 800mm - PN10
Bích nhựa HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 110mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 125mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 140mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 160mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 180mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 200mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 225mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 250mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 280mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 315mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 355mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 400mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 500mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 560mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 630mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 63mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 710mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 75mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 800mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE hàn đối đầu
Cút 90˚ HDPE 110mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 125mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 140mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 160mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 180mm - PN10