Nối ren ngoài 63 x 2

Nối ren ngoài 63 x 2

Thương hiệu : Asia Plastic | Sản xuất bởi công ty TNHH sản xuất nhựa Á Châu

8.800₫

Mô tả :

Dùng để nối 2 đoạn ống HDPE với kích thước giống nhau

Danh mục: siết gioăng

 

Số lượng
1 Chất liệu PP, POM
2 Công nghệ sản xuất Ép phun
3 Sản xuất tại Hà Nội, Việt Nam
4 Thương hiệu Asia Plastic
5 Phương pháp nối Nối nhanh
6 Mầu sắc Đen, trắng
7 Phương pháp đóng gói Bao tải + túi
8 Năng lực sản xuất 25 tấn/tháng

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bích nhựa HDPE 110mm - PN10
Bích nhựa HDPE 125mm - PN10
Bích nhựa HDPE 140mm - PN10
Bích nhựa HDPE 160mm - PN10
Bích nhựa HDPE 180mm - PN10
Bích nhựa HDPE 200mm - PN10
Bích nhựa HDPE 225mm - PN10
Bích nhựa HDPE 250mm - PN10
Bích nhựa HDPE 280mm - PN10
Bích nhựa HDPE 315mm - PN10
Bích nhựa HDPE 355mm - PN10
Bích nhựa HDPE 400mm - PN10
Bích nhựa HDPE 450mm - PN10
Bích nhựa HDPE 500mm - PN10
Bích nhựa HDPE 560mm - PN10
Bích nhựa HDPE 630mm - PN10
Bích nhựa HDPE 63mm(PN10)
Bích nhựa HDPE 710mm - PN10
Bích nhựa HDPE 75mm - PN10
Bích nhựa HDPE 800mm - PN10
Bích nhựa HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 110mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 125mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 140mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 160mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 180mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 200mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 225mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 250mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 280mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 315mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 355mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 400mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 450mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 500mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 560mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 630mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 63mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 710mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 75mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 800mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE 90mm - PN10
Chếch 45˚ HDPE hàn đối đầu
Cút 90˚ HDPE 110mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 125mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 140mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 160mm - PN10
Cút 90˚ HDPE 180mm - PN10