Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4

Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4

41.500₫

Số lượng

Dùng để nối ống HDPE với thiết bị

Sản phẩm liên quan

Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4 (hàn)
Nối ren ngoài 110 x 4
Nối ren ngoài 90 x 3
Nối ren ngoài 75 x 2. 1/2
Nối ren ngoài 63 x 2
Nối ren ngoài 50 x 1.1/2
Nối ren ngoài 40 x 1.1/4
Nối ren ngoài 32 x 1
Nối ren ngoài 25 x 3/4
Nối ren ngoài 20 x 1/2