Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4 (hàn)

Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4 (hàn)

39.000₫

Mô tả :

- Dùng để đấu nối với đồng hồ nước và các phương án đấu nối khác.

- Phương phấp đấu nối kim loại với kim loại.  

Số lượng