Nối ren trong ren đồng 25x3/4

Nối ren trong ren đồng 25 x 3/4

38.000₫

Số lượng

Dùng để nối ống HDPE với thiết bị

Sản phẩm liên quan

Van bồn inox

Van bồn inox

Liên hệ
Van ren ngoài ren đồng 25 x 3/4
Van ren trong ren đồng 25 x 3/4
Máy hàn M5

Máy hàn M5

Liên hệ
Van thẳng 20mm

Van thẳng 20mm

44.100₫
Nối ren ngoài 25 x 3/4
Nối ren trong 25 x 3/4
Tê đều 20mm

Tê đều 20mm

20.800₫
Cút đều 20mm

Cút đều 20mm

16.500₫
Nối thẳng 20mm

Nối thẳng 20mm

13.800₫
Đai khởi thủy ren đồng bulong Inox