Nối ren trong ren đồng 25x3/4 (Hàn)

Nối ren trong ren đồng 25x3/4 (Hàn)

36.500₫

Mô tả :

- Dùng để đấu nối với đồng hồ nước và các phương án đấu nối khác.

- Phương phấp đấu nối kim loại với kim loại.

Số lượng