Phụ kiện HDPE hàn đối đầu

Cung cấp các sản phẩm phụ kiện HDPE giá tốt nhất trên thị trường, bán buôn, bán lẻ toàn Quốc!

Phụ kiện HDPE hàn đối đầu

Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4 (hàn)
Nối ren trong ren đồng 25x3/4 (Hàn)
Nối giảm HDPE 110mm - 75mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 225mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 200mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 160mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 225mm - 160mm PN10
Tê giảm HDPE 225mm - 140mm PN10
Tê giảm HDPE 225mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 200mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 180mm - 140mm PN10
Tê giảm HDPE 180mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 160mm - 125mm PN10
Tê giảm HDPE 160mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 160mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 140mm - 125mm PN10
Tê giảm HDPE 140mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 140mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 125mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 125mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 110mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 110mm - 75mm PN10
Tê giảm HDPE 90mm - 75mm PN10
Tê giảm HDPE 90mm - 63mm PN10
Nút bịt HDPE 800mm - PN10
Nút bịt HDPE 710mm - PN10
Nút bịt HDPE 630mm - PN10
Nút bịt HDPE 560mm - PN10
Nút bịt HDPE 500mm - PN10
Nút bịt HDPE 450mm - PN10
Nút bịt HDPE 400mm - PN10
Nút bịt HDPE 355mm - PN10
Nút bịt HDPE 315mm - PN10
Nút bịt HDPE 280mm - PN10