Tê đều HDPE - PN10

- Tê đều HDPE hàn đối đầu dùng để đảo hướng đường ống nhựa HDPE

- Tê đều HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu

- Tê đều HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam

- Danh mục: hàn đối đầu

Tê đều HDPE - PN10

Tê đều HDPE 800mm - PN10
Tê đều HDPE 710mm - PN10
Tê đều HDPE 630mm - PN10
Tê đều HDPE 560mm - PN10
Tê đều HDPE 500mm - PN10
Tê đều HDPE 450mm - PN10
Tê đều HDPE 400mm - PN10
Tê đều HDPE 355mm - PN10
Tê đều HDPE 315mm - PN10
Tê đều HDPE 280mm - PN10
Tê đều HDPE 250mm - PN10
Tê đều HDPE 225mm - PN10
Tê đều HDPE 225mm - PN10
Tê đều HDPE 200mm - PN10
Tê đều HDPE 180mm - PN10
Tê đều HDPE 160mm - PN10
Tê đều HDPE 140mm - PN10
Tê đều HDPE 125mm - PN10
Tê đều HDPE 110mm - PN10
Tê đều HDPE 90mm - PN10
Tê đều HDPE 75mm - PN10
Tê đều HDPE 63mm - PN10